Valuta:

 

Uvjeti korištenja stranice www.nails-jana.com

 

Primjena uvjeta korištenja

Internetska stranica www.nails-jana.com je u vlasništvu „Jana“, obrt za trgovinu i usluge, Avenija Dubrava 163, 10000 Zagreb, OIB: 45729681661 (dalje u tekstu: Jana obrt). Jana obrt omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.nails-jana.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Jana obrt webshop sustava za naručivanje i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.nails-jana.com (dalje u tekstu: Jana webshop ) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.nails-jana.com i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Jana webshop-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Jana webshop-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Jana webshop-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Jana webshop-a ili bilo kojeg njezinog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
Jana obrt pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Jana obrt pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Jana webshop-a, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
Jana obrt pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Jana webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Jana webshop-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Jana obrt nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Jana webshop-a, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Jana webshop-a.
Korištenjem sadržaja Jana webshop-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

Sadržaj, software, usluge i aplikacije internetskog servisa

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Jana webshop-u, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i software Jana webshop-a zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Jana webshop, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Jana obrta.

Usluge Jana webshop-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, software, audiovizualna djela) ovog Jana webshop-a, Jana obrt pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Jana webshop.

Korištenje usluga Jana webshop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Jana webshop-a od strane djece nije dozvoljena.

 

Korištenje stranica Jana Nails

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Jana webshop-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Jana obrt ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

Registracija, korisnički račun

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Jana webshop-a, korisnik dobiva pristup aplikaciji putem svoje e-mail adrese i odabrane lozinke. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Jana webshop-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Jana obrt zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

Obveze registriranih korisnika

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati tip registracije ( fizička ili pravna osoba ), ime i prezime, odnosno naziv tvrtke i ime i prezime odgovorne osobe, navesti adresu i kućni broj, poštanski broj i grad, e-mail adresu, željenu lozinku te OIB ( pravne osobe ). Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga Jana webshop-a.
Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Kontaktirajte nas

O nama